Skip to main content

1877

1877

Thomas Alva Edison chtěl zlepšit Morseapparat a jako vedlejší efekt se podařilo zaznamenat lidský hlas na fonografu pomocí voskového válce.